ממטיר S050S

 

ממטיר S050S  עם בורר גזרה ויזואלי

פטנט ייחודי לכיוון גזרת ההשקיה

בורר גזרה ויזואלי: ניתן לכוון את גזרת ההשקיה גם כשהממטיר אינו פועל

מציג באופן ברור את גזרת ההשקיה.

 

 S050S

 

טווח המטרה 5.1 מ´ - 9.1 מ´

ספיקה: 0.2 מק"ש – 0.8 מק"ש

לחצי עבודה: 1.4 אטמ´ – 5 אטמ´

גזרה המטרה: 40° - 360°

שיעור המטרה: 5 מ"מ/ש´ – 10 מ"מ/ש´

(בתלות שטח ההמטרה ובסוג הפיה)

5 פיות בזווית המטרה 26°

גובה גיחה: 10.2 ס"מ

אופציה לשסתום אל נגר

מנגנון גיר סגור

חיבור כניסה " 1/2 קוני

• 5 שנים אחריות

 

09-773-3624​

office@rain-line.com​