מגוף חשמלי RN155​  AC/DC

09-773-3624​

office@rain-line.com​